Menu Close

Storitve

E-knjigovodstvo

Enostavno knjigovodstvo oziroma dvostavno knjigovodstvo bo preko e-knjigovodstva predstavljalo:

 • vodenje oziroma uporaba programa za fakturiranje skupaj z materialnim poslovanjem,
 • vodenje knjige izdanih računov (elektronski vnos),
 • vodenje knjige prejetih računov (ročni vnos s pripravo nalogov za vnos v sistem Klik),
 • vodenje blagajniškega poslovanja,
 • vodenje in obračunavanje potnih nalogov,
 • takojšen vpogled v odprte postavke in poslovni rezultat,
 • vodenje in obračunavanje plač in dohodkov iz drugega razmerja,
 • vodenje in obračunavanje socialnih prispevkov za zasebnike in družbenike (040).

Boleča vendar nepogrešljiva tema za vse nas so davki oziroma DDV. Ni dneva, ko se davčni predpis ne bi spremenil, priredil, dodal ali izbrisal. Z nenehnim izpopolnjevanjem smo venomer na tekočem z aktualnimi spremembami na področju davkov. Davčno svetovanje je tisto, s katerim nudimo stranki informacije (davki, DDV) ter posredujemo predloge za rešitev in morebitno pomoč.

Ker prehajamo iz standardnega sistema računovodskega servisa v e-knjigovodstvo oziroma računovodstvo, bo poslovanje še lažje.

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

 • obračun DDV-ja,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
 • uveljavljanje davčnih olajšav (pravne in fizične osebe),
 • obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb,
 • obračun socialnih prispevkov,
 • ter ostale aktivnosti in svetovanja posredno ali neposredno povezana z davki.