• vodenje in obračunavanje plač in dohodkov iz drugega razmerja
 • vodenje in obračunavanje socialnih prispevkov za zasebnike in družbenike (040)
 • Ker prehajamo iz standardnega sistema računovodskega servisa v e-knjigovodstvo oz. računovodstvo, bo poslovanje še lažje.

  • vodenje oz. uporaba programa za fakturiranje skupaj z materialnim poslovanjem
  • vodenje knjige izdanih računov (elektronski vnos)
  • vodenje knjige prejetih računov (ročni vnos s pripravo nalogov za vnos v sistem Klik)
  • vodenje blagajniškega poslovanja
  • vodenje in obračunavanje potnih nalogov
  • takojšen vpogled v odprte postavke in poslovni rezultat

  Boleča vendar nepogrešljiva tema za vse nas so davki oz. DDV. Ni dneva, ko se davčni predpis ne bi spremenil, priredil, dodal ali izbrisal. Z nenehnim izpopolnjevanjem smo venomer na tekočem z aktualnimi spremembami na področju davkov. Davčno svetovanje je tisto, s katerim nudimo stranki informacije (davki, ddv) ter posredujemo predloge za rešitev in morebitno pomoč.

  • obračun DDV-ja,
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
  • uveljavljanje davčnih olajšav (pravne in fizične osebe),
  • obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb,
  • obračun socialnih prispevkov,
  • ter ostale aktivnosti in svetovanja posredno ali neposredno povezana z davki.